தொகுதி மக்கள்

தொண்டில் ...

தென்சென்னை நாடாளுமன்ற

மக்கள் தொண்டில் ...

தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதி மக்கள் தொண்டில்

Jun.2019-Aug.2019

தொடர

தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதி மக்கள் தொண்டில்

Sep.2019-Dec.2019

தொடர

தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதி மக்கள் தொண்டில்

Jan.2021-Sep.2021

தொடர

தென்சென்னை நாடாளுமன்ற தொகுதி மக்கள் தொண்டில்

Oct.2021-Apr.2022

தொடர

அண்மை

குறுஞ்செய்திகள்

தொடர்பு கொள்க

தென் சென்னை நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் அலுவலகம்

எண் 115, Dr முத்துலெட்சுமி சாலை,
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, மண்டலம் 13,
அடையார், சென்னை - 600 020

புது தில்லி இல்லம்

சி-3, சிந்து அபார்ட்மெண்ட்,
எ பிளாக், எம் எஸ் பிளாட்ஸ், பி கே எஸ் மார்க்,
புது டெல்லி - 110 001

பின்பற்றுங்கள்

© 2022 தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்.